Pre deti vytvárame bezpečný priestor pre ich športové a spoločenské hry, rozvíjanie kreativity a sociálnej inklúzie.

Darujte nám Vaše 2%

Keramika, šitie, košíkarstvo, hrnčiarstvo, tkanie, plstenie, šperk.

Futbal, florbal, basketbal, volejbal, tenis, pumptracková bicyklová dráha.

Nezvyčajné ovocíčka, spoznávanie byliniek a práca v záhrade.

DENNÉ TÁBORY

V našich táboroch prepájame športovú a kreatívnu činnosť.

BODKA ZA PRÁZDNINAMI

Komunitná rodinná akcia na konci letných prázdnin.

AKTUALITY

Čo práve robíme…