O nás

Občianske združenie I Klub pracuje v Ivanke pri Dunaji od roku 2003. Naším cieľom je pomáhať deťom a mládeži nájsť svoje vlastné miesto v kolektíve, objaviť svoje zručnosti, kreativitu a následne aj svoje sebavedomie.

Chceme, aby zdravo rástli s podporou komunity a aby rozumeli, že nesú zodpovednosť za vlastné rozhodnutia. Vytvárame veľa možností využitia voľného času, najmä v oblasti športu a umeleckých remesiel.

Nízkoprah je služba deťom a mládeži, ktorí by inak trávili svoj čas na uliciach. V čom spočíva nízkoprahovosť? Znamená to, že dieťa môže prísť do I Klubu bez zaplatenia členských poplatkov, bez prihlášky a pevného času dochádzky, kedykoľvek v otváracích hodinách.
Prečo takýto chaos? Cieľom činnosti je ponúknuť deťom zmysluplné využitie voľného času. Dieťa si može vybrať, čomu sa chce venovať – športovým činnostiam, umeleckým tvorivým remesielkam, hrať sa na lúke, v lese, rozbaliť stolové hry, alebo len tak sedieť s kamarátmi. Vytvorili sme pre nich veľa prirodzených prostredí, ako klubovňa, dielňa, ihrisko, divoká lúka, les, pumptracková dráha v lese, altánok s ohniskom a botanický chodníček. Pre remesielka a športy máme bohaté materiálové vybavenie, ktoré môžu deti používať. Pri práci a pri športoch ich vedú skúsení animátori.

Spolupracujúce organizácie:
ASC, Domka, Federácia Skautov na Slovensku, Nadácia Pontis, Nadácia ZSE, Obec Ivanka pri Dunaji, BSK, COOP Jednota, Tesco, UPC