Denné tábory

Týždeň dobrodružstiev, tvorivosti a hier v prírode.

V lete sa v i-klube koná vždy niekoľko turnusov denných táborov. Každý rok sú tábory rozlične tematicky zamerané. Deti sa nielen zabavia, ale popri hre sa aj veľa naučia a dozvedia.

V lete 2020 bol tábor venovaný remeslám. Vytvorili sme ponuku jedenástich remesiel, z ktorých si skupiny vyberali a realizovali, aby získali čo najväčší počet kreditov. Za potrebný počet kreditov na konci turnusu získali titul – Majster remesiel. Priblížili sme im mnohé neznáme remeslá ako kaligrafia, kamenárstvo, stolárstvo, krajčírstvo a mnohé iné. Všetky výrobky boli originálne, hodnotné a dlho budú skrášľovať poličky v detských izbách.