Príroda

Toto jedinečné prírodné prostredie využívame na vzdelávanie, výchovu k práci a ochrane zdravia detí.

Príroda, ktorá nás obklopuje je neoceniteľným benefitom I Klubu. Staráme sa o ňu tak, aby bola darom pre deti. Aby sa tu mohli nadýchať, potešiť krásou, ochutnať nezvyčajné ovocíčka, naučiť sa spoznávať bylinky a tiež naučiť sa pracovať v záhrade. Pestujeme tu 20 druhov liečivých bylín, ktoré máme vyobrazené a popísané na nástenke v predsieni. Často spoznávanie bylín pridávame do hier, kde tvoria samostatnú disciplínu. Najlepšie si zapamätajú bylinku, ak ju môžu čestvú ovoňať, ochutnať a podržať v ruke. Vtedy sa do vzdelávania zapájajú všetky zmysly, pričom vôbec nemajú pocit, že sa niečo učia.