Dielne

Nemusíme síce byť všetci úplne zruční, ale vždy je bonus, ak niečo dokážeme.

V súčasosti detské tvorenie veľmi ustupuje do úzadia. Možno pre veľkú ponuku počítačových hier, kde netreba mať zručnosti, skúsenosti s materiálom, netreba mať víziu, zámer, snahu. Kreativita je pri osobnostnom raste veľmi dôležitá.

Ak dieťa objaví vlastnú schopnosť niečo vytvoriť, objaví vlastnú hotnotu a veľmi si posilní sebavedomie. Deti, ktoré navštevujú I Klub, sa už samé púsťajú do remesiel ako šperkárenie, plstenie, šitie na stroji, alebo keramika.

Ako fungujú naše remesielka?
Deti spolu s animátorom si naplánujú remesielka podľa ich záujmu na určitý deň. Vtedy rozbalíme iba jedno remesielko. Deti sa aj navzájom inšpirujú a motivujú. Vyrábali sme už patchworkové ozdoby, vianočné gule, vianočné dekorácie, pedigové košíky, rôzne výrobky z papiera, drôtikové ozdoby, maľovali sme na drevené placky, vyrábali sme papier, odlievali mydlo, aranžovali sme kvety, vyrábali sme kvetinové čelenky, tkali sme na krosnách, lepili kamienky, vyrábali sme vecičky z kože, vyrábali malé glóbusy a panáčiky, koníky a zvieratká.

Keramika

Remesielko, ktoré u nás pretrváva už 17 rokov. Hlina má úžasné terapeutické vlastnosti, ak s ňou pracujeme. Hlavne ílová zložka hliny sťahuje vnútorné napätie a upokojuje. Snáď preto deti tak radi mágajú hlinu a vyrábajú krásne nádobky. Obyčajne si vyrábajú darčeky pre starých rodičov, alebo blízku rodinu. Takýto darček je veľmi trvácny a milý.

Vytvorenie dielka z hliny je časovo náročné, pretože dlho schne, potom sa musí vybrúsiť a do pece sa dostane, až sa ich nazbiera za plnú pec. Po vypálení prichádzajú na rad glazúry. Nikto netuší, aká atmosféra sa vytvorí v peci kombináciou mnohých glazúr.Finálny dizajn je vždy prekvapením. Keď sa otvára pec, tak všetky deti stoja okolo a s napätím očakávajú výsledok svojej práce. Niekedy sa stáva, že dieťa svoj výrobok ani nespozná, natoľko ho prekvapí. Ale potom si ho s hrdosťou nesie domov.